Recent News

Giới thiệu Thư viện MobileFFmpeg cho Android

1. MobileFFmpeg là gì ? MobileFFmpeg là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng trong phát triển ứng dụng di động Android 2. FFmpeg dùng để làm gì? Mã hóa video…
27 Jul,2023 by HR HR 239

Sử dụng dependency injection với getIt trong flutter

1 Dependency Injection là gì? _ Dependency Injection (DI) là một design pattern, một kỹ thuật cho phép xoá bỏ sự phụ thuộc giữa các module làm cho ứng dụng dễ dàng hơn trong việc…
25 Jul,2023 by HR HR 458

Quản lý Trạng thái với Bloc

1. Bloc là gì ? - Bloc là một trong những kiến trúc dùng để quản lý trạng thái và xử lý logic trong flutter. - Bloc sẽ tách phần giao diện (UI) và logic…
04 Jul,2023 by HR HR 266

Tìm hiểu về Elasticsearch

Elasticsearch là gì ? Elasticsearch là một dạng Search Engine (Công cụ tìm kiếm) phát triển dựa trên nền tảng Apache Lucene. Elasticsearch được ra mắt năm 2010 bởi Shay Banon, được xây dựng bằng…
04 Jul,2023 by HR HR 287

How to use ViewPager2 with animations in Android?

ViewPager2 is a component in the AndroidX Library, used to display items (fragments, views) in an interface that can slide horizontally or vertically in an Android application. So when we use Viewpager we can add…
26 Jun,2023 by HR HR 271

HTML và những đứa con rơi!

Là một người lập trình web, đòi hỏi bạn sẽ phải thành thạo khá nhiều các framework và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Và một điều hiển nhiên, chúng ta không thể khai…
26 Jun,2023 by HR HR 274

Native Code In Flutter

I. What is Native-app And Cross-platform-app? _ Native app is an application that will be developed from the original programming language and a platform only _ Cros-platform is an application that will be developed on…
05 May,2023 by HR HR 352

How to create an Android Library?

  How to create an Android library? An Android library is structurally the same as an Android app module. It includes everything needed to build an app, including source code, resource files, and an Android…
05 May,2023 by HR HR 478

How to build xcframework with Xcode?

In this article I’ll cover how you can build your framework and test it using xcode. Create the Framework source code Open xcode and start with a framework project. I’ll name mine SimpleMath, you can…
04 May,2023 by HR HR 329

Làm website 3D – Làn gió mới thay cho những thẻ div vô chi của bạn

Với các nhà lập trình viên frontend, chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với việc phải lặp đi lặp lại những công việc vô tri, rồi HTML, rồi CSS để tạo ra những…
24 Apr,2023 by HR HR 335