Recent News

Tận dụng sức mạnh của Android Chrome Remote Debugging trong việc Debug ứng dụng Android

(っ◔◡◔)っ ♥ Xin chào mọi người! Như một lập trình viên Front-end, chúng ta luôn phải đối mặt với việc Debug và kiểm tra ứng dụng trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.…
Front-End 11 Sep,2023 by HR HR 19

BuildContext trong Flutter

1. Tình huống Chúng ta làm cái app có 1 màn hình, có 1 cái FloatingActionButton. Click vào button đó sẽ show một bottomsheet với nội dung: "BuildContext in FLutter". Đoạn code sau dùng để…
09 Sep,2023 by HR HR 102

AlarmManger trong Android

Giới thiệu AlarmManager trong Android là một cầu nối giữa ứng dụng và alarm service của hệ thống Android. Nó có thể gửi một bản tin broadcast tới ứng dụng của bạn ở thời điểm…
29 Aug,2023 by HR HR 48

Tìm kiếm với laravel scout

Mục lục Giới thiệu Cài đặt Tìm kiếm Ưu điểm và nhược điểm Tài liệu tham khảo 1,Giới thiệu -Laravel Scout là một phần mềm mở rộng (package) cho framework PHP Laravel, được sử dụng…
01 Aug,2023 by HR HR 60

Trim video with PryntTrimmerView IOS

Table of contents Overview What is the PryntTrimmerView? How to use PryntTrimmerView? Conclude Referenced documents or sites I. Overview Are you looking to enhance your iOS app with elegant and user-friendly video trimming? We're here…
28 Jul,2023 by HR HR 78

Giới thiệu Thư viện MobileFFmpeg cho Android

1. MobileFFmpeg là gì ? MobileFFmpeg là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng trong phát triển ứng dụng di động Android 2. FFmpeg dùng để làm gì? Mã hóa video…
27 Jul,2023 by HR HR 61

Sử dụng dependency injection với getIt trong flutter

1 Dependency Injection là gì? _ Dependency Injection (DI) là một design pattern, một kỹ thuật cho phép xoá bỏ sự phụ thuộc giữa các module làm cho ứng dụng dễ dàng hơn trong việc…
25 Jul,2023 by HR HR 93

Quản lý Trạng thái với Bloc

1. Bloc là gì ? - Bloc là một trong những kiến trúc dùng để quản lý trạng thái và xử lý logic trong flutter. - Bloc sẽ tách phần giao diện (UI) và logic…
04 Jul,2023 by HR HR 84

Tìm hiểu về Elasticsearch

Elasticsearch là gì ? Elasticsearch là một dạng Search Engine (Công cụ tìm kiếm) phát triển dựa trên nền tảng Apache Lucene. Elasticsearch được ra mắt năm 2010 bởi Shay Banon, được xây dựng bằng…
04 Jul,2023 by HR HR 105

How to use ViewPager2 with animations in Android?

ViewPager2 is a component in the AndroidX Library, used to display items (fragments, views) in an interface that can slide horizontally or vertically in an Android application. So when we use Viewpager we can add…
26 Jun,2023 by HR HR 89