Recent News

Bloc trong Flutter (Part 2)

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với Bloc trong Flutter, https://commude-vietnam.com/article/quan-ly-trang-thai-voi-bloc/ Vậy để hiểu thêm về nó, ở lần này chúng ta cùng đi tìm hiểu một vài ví dụ cụ thể về…
05 Dec,2023 by HR HR 132

Giới thiệu Paging library

Paging library giúp bạn tải và hiển thị các trang dữ liệu của một tập dữ liệu lớn hơn từ bộ nhớ cục bộ hoặc qua mạng. Phương pháp này cho phép ứng dụng sử…
31 Oct,2023 by HR HR 216

Giới thiệu về DataStore trong gói Android Jetpack

Mục lục Giới thiệu So sánh SharePreferences và DataStore? Cách sử dụng DataStore? Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Trong bài viết này, ta sẽ đi tìm hiểu về DataStore, một trong những giải…
16 Oct,2023 by HR HR 222

Giới thiệu về thư viện SnapKit trong iOS

Mục lục Giới thiệu Thư viện SnapKit là gì? Cách sử dụng thư viện SnapKit? Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Bạn là một nhà phát triển phần mềm nhưng đang gặp…
13 Oct,2023 by HR HR 195

Giới thiệu về thư viện Lottie trong iOS

Mục lục Giới thiệu Thư viện lottie-ios là gì? Cách sử dụng thư viện Lottie? Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Bạn có phải là nhà phát triển mong muốn đưa trải…
11 Oct,2023 by HR HR 202

Tận dụng sức mạnh của Android Chrome Remote Debugging trong việc Debug ứng dụng Android

(っ◔◡◔)っ ♥ Xin chào mọi người! Như một lập trình viên Front-end, chúng ta luôn phải đối mặt với việc Debug và kiểm tra ứng dụng trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.…
Front-End 11 Sep,2023 by HR HR 197

BuildContext trong Flutter

1. Tình huống Chúng ta làm cái app có 1 màn hình, có 1 cái FloatingActionButton. Click vào button đó sẽ show một bottomsheet với nội dung: "BuildContext in FLutter". Đoạn code sau dùng để…
09 Sep,2023 by HR HR 312

AlarmManger trong Android

Giới thiệu AlarmManager trong Android là một cầu nối giữa ứng dụng và alarm service của hệ thống Android. Nó có thể gửi một bản tin broadcast tới ứng dụng của bạn ở thời điểm…
29 Aug,2023 by HR HR 223

Tìm kiếm với laravel scout

Mục lục Giới thiệu Cài đặt Tìm kiếm Ưu điểm và nhược điểm Tài liệu tham khảo 1,Giới thiệu -Laravel Scout là một phần mềm mở rộng (package) cho framework PHP Laravel, được sử dụng…
01 Aug,2023 by HR HR 237

Trim video with PryntTrimmerView IOS

Table of contents Overview What is the PryntTrimmerView? How to use PryntTrimmerView? Conclude Referenced documents or sites I. Overview Are you looking to enhance your iOS app with elegant and user-friendly video trimming? We're here…
28 Jul,2023 by HR HR 274